Season Journey HƯỚNG DẪN SEASON 9 JOURNEY

  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !

Omaivn

Thành viên BQT
19/12/16
507
493
63
35
Chapter I (9)

BEGIN AGAIN
Hoàn thành 1 Rift ở bất kì độ khó nào. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

A NEW START
Hoàn thành 5 Bounties. Có thể đi hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SEASONAL SOCKETING
Nhét 5 viên Gem vào đồ của mình.

VD: Nhặt 3 viên gem bỏ vào áo, 2 viên bỏ vào quần, dĩ nhiên là áo phải có 3 lỗ và quần 2 lỗ.

A LIFE WITH MEANING
Nâng cấp ông thợ rèn (blacksmith) lên cấp 10.

JUST A HOBBY
Nâng cấp bà thợ kim hoàn (Jeweler) lên cấp 10.

WATCH YOURSELF
Nâng cấp bà phù thủy (Mystic) lên cấp 10.

SPIT FIRE
Giết boss Urzael.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TWO MINDS
Giết boss Belial.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

FORGED IN FIRE
Đưa nhân vật lên level 50.

Chapter II (11)

EXPERT
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Expert. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

HOT ANVIL,STRONG STEEL and THE REAL DEAL
Lại thợ rèn và tạo một món đồ level 70, chỉ làm được khi bạn level 70.

FRIENDS WITH BENEFITS
Trang bị full đồ cho con đệ (Follower của mình).
Về thành, bấm vào 1 trong 3 con Follower rồi chọn hire nhé, mang tất cả đồ cho nó, đồ vàng là được rồi, bao gồm : relic, dây chuyền, 2 cái nhẫn, 1 cái vũ khí, 1 cái khiên.

MAXIMUM EFFICIENCY
Nâng cấp ông thợ rèn , bà Jeweler, bà Mystic lên cấp 12, cần có deathbreath nha.

KANAI'S EXCELLENT ADVENTURE
Tìm được Kanai’s Cube. Mở map ra, Act3, map Ruins of Sescheron tìm đến cuối map có một khu vực là Kanai's Throneroom click vào cái bóng ma, click vào cái hộp, đợi nó rớt ra, nhặt lấy, về thành gặp Kanai (bóng ma mờ mờ ấy) là xong.

ABOVE&BEYOND
Đưa nhân vật lên level 70.

CRASH
Giết Boss Maghda ở độ khó Hard khi nhân vật đạt level 60 trở lên.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SOUL TO SQUEEZE
Giết Boss Zoltun Kulle ở độ khó Hard khi nhân vật đạt level 60 trở lên.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE LITTLE THINGS THAT COUNT
Tạo 1 cái nhẫn, hoặc dây chuyền ở Jeweler, bạn phải level 70 mới được.


PENCHANT FOR ENCHATS

Mang 1 món đồ, tốt nhất là đồ vàng cho dễ, ra bà Mystic và click chọn 1 thuộc tính (VD:strength), click enchant để đổi thuộc tính.

CHANGE CLOTHES
Mang 1 món đồ ra chỗ bà Mystic và chọn Transmog, chọn hình nào khác với ban đầu, click transmog là xong.
Hoàn thành Chapter II sẽ được túi Haedrig đầu tiên.

Chapter III (11)

MASTER
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Master. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE ROCK
Ra chỗ bà Jewler tạo 1 viên gem cấp độ Imperial trở lên.

HEY THERE KADALA
Ra chỗ bà Kadala mua bất cứ cái gì.

WATCH ME ARANEAE-NEAE
Giết Boss Queen Araneae ở độ khó Master khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE CHOICE IS YOURS
Giết Boss Siegebreaker Assault Beast ở độ khó Master khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TRISTRAM'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 1. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

CALDEUM'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 2. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

ARREAT'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 3. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

HEAVEN'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 4. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

WESTMARCH'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 5. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

LEVEL 1 SEASONAL CUBIST
Sử dụng tính năng ở Trang 1 của Kanai Cube.
Hoàn thành Chapter III sẽ được túi Haedrig thứ hai.

Chapter IV (12)

RIFT AND ROLL
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Torment 1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

EXQUISITENESS
Ra chỗ Mystic biến 1 dòng của vũ khí thành socket.

KEY DECISIONS
Giết Odeg the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 1.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

KEY WEE
Giết Sokahr the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 2.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

KEEPING IT LOW KEY
Giết Xah Rith the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 3.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE KEY TO SUCCESS
Giết Nekarat the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 4
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

STICKY FINGERS
Giết Boss Ghom ở độ khó Torment 2 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

ONLY YOU
Giết Boss Malthael ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GREAT EXPECTATIONS
Solo Greater Rift level 20.

...IS ANOTHER MANS TREASURE
Sử dụng Kanais Cube chuyển 1 món đồ rare (đồ vàng) thành 1 món Lengendary.

LETS GET STARTED
Học 5 công thức của Blacksmith.

JUST LOOK AT YOU
Học 5 công thức của Jewellry.
Hoàn thành Chapter IV sẽ được túi Haedrig thứ ba, Portrait Frame và Pet.

Slayer (10)

RIFTICULOUS
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Torment 5 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEMS IN,GEMS OUT
Nâng 1 Lengendary Gem lên level 25.

THE REALM OF REGRET
Giết Boss the King of the Dead and the Merciless Witch ở độ khó T1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE REALM OF PUTRIDNESS
Giết Boss the Vile Executioner and the Foul Desecrator ở độ khó T1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

NO, YOU CANT HAVE IT BACK
Mua được 1 món Lengendary ở bà Kadala.

SET ME FREE
Hoàn thành 1 Set Dungeon bất kì.

CUSP
Giết Boss Diablo ở độ khó Torment 7 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

OTHERSIDE
Giết Boss Izual ở độ khó Torment 7 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SOLIPSIST
Solo Greater Rift level 30.

THIRD POWER CUBED
Dùng Kanais Cube trang bị cho nhân vật 3 Power Lengendary 1 từ Weapon, 1 từ Armor và 1 từ Jewellry.
Hoàn thành Slayer sẽ được Portrait Frame.

Champion (10)

DESTROYER OF RIFTS
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 10 dưới 6 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

UP AND AT GEM
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 35.

NOTHING BUT THE BEST
Chế 1 Gem cấp độ Royal.

SAD MACHINE
Giết Boss the Soul of Evil ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE REALM OF TERROR
Giết Boss the Savage Behemoth and the Undying One ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

MASTERMIND
Mastery 1 Set Dungeon bất kì.

MAKE SOME NOISE
Giết Boss Rakanoth ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

RAINING
Giết Boss Adria ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

YOSOLO
Solo Greater Rift level 40.

CONVERSION INCURSION
Sử dụng tính năng Convert Set Item trong Kanais Cube.
Hoàn thành Champion sẽ được Portrait Frame.

Destroyer (8)

6 MINUTES TO SAVE THE WORLD
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 12 dưới 6 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

INSANE IN THE GEMBRANE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 45.

REGARDS FROM THE REALM OF MADNESS
Chế tạo 1 Hellfire Amulet.

EASY
Hoàn thành 1 Conquest.

THE AMAZING SPIDER-WOMAN
Giết Boss Cydaea ở độ khó Torment 13 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TURN IN DOWN
Giết Boss Azmodan ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE LONGEST ROAD
Solo Greater Rift level 50.

LEVEL 20 SEASONAL CUBIST
Sử dụng Kanais Cube extract 20 Power Lengendary.
Hoàn thành Destroyer sẽ được Portrait Frame.

Conqueror (8)

GUARDIAN OF SANCTUARY
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 13 dưới 5 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEM OF MY LIFE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 55.

ALL I DO IS WIN
Hoàn thành 2 Conquest.

LOSE YOURSELF
Giết Boss Skeleton King ở độ khó Torment 13 dưới 30s khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

MONEY AIN’T A THANG
Giết Boss Greed trong Vault ở độ khó Torment 13. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TAKE U THERE
Solo Greater Rift level 60.

POWER AMPLIFICATION
Sử dụng Kanais Cube add Lengendary Gem vào Ancient Lengendary.
Yêu cầu Lengendary Gem level 50+.

CUBIC RECONFIGURATION
Sử dụng tính năng Reforge Lengendary trong Kanais Cube.
Hoàn thành Conqueror sẽ được Portrait Frame.

Guardian (6)

DOMINATION
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 13 dưới 4 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEM FATALE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 70.

FAWLESS VICTORY
Hoàn thành 3 Conquest.

DOOMSDAY
Giết Boss Butcher ở độ khó Torment 13 dưới 30s khi nhân vật đạt level 70. Boss này ở Act 1. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

A LITTLE MORE
Solo Greater Rift level 70.

LEVEL 40 SEASONAL CUBIST
Sử dụng Kanais Cube extract 40 Power Lengendary.

Hoàn thành Guardian sẽ được Portrait Frame.
 

BlackMagican

Thành viên
24/12/16
40
4
8
35
Chapter I (9)

BEGIN AGAIN
Hoàn thành 1 Rift ở bất kì độ khó nào. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

A NEW START
Hoàn thành 5 Bounties. Có thể đi hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SEASONAL SOCKETING
Nhét 5 viên Gem vào đồ của mình.

VD: Nhặt 3 viên gem bỏ vào áo, 2 viên bỏ vào quần, dĩ nhiên là áo phải có 3 lỗ và quần 2 lỗ.

A LIFE WITH MEANING
Nâng cấp ông thợ rèn (blacksmith) lên cấp 10.

JUST A HOBBY
Nâng cấp bà thợ kim hoàn (Jeweler) lên cấp 10.

WATCH YOURSELF
Nâng cấp bà phù thủy (Mystic) lên cấp 10.

SPIT FIRE
Giết boss Urzael.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TWO MINDS
Giết boss Belial.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

FORGED IN FIRE
Đưa nhân vật lên level 50.

Chapter II (11)

EXPERT
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Expert. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

HOT ANVIL,STRONG STEEL and THE REAL DEAL
Lại thợ rèn và tạo một món đồ level 70, chỉ làm được khi bạn level 70.

FRIENDS WITH BENEFITS
Trang bị full đồ cho con đệ (Follower của mình).
Về thành, bấm vào 1 trong 3 con Follower rồi chọn hire nhé, mang tất cả đồ cho nó, đồ vàng là được rồi, bao gồm : relic, dây chuyền, 2 cái nhẫn, 1 cái vũ khí, 1 cái khiên.

MAXIMUM EFFICIENCY
Nâng cấp ông thợ rèn , bà Jeweler, bà Mystic lên cấp 12, cần có deathbreath nha.

KANAI'S EXCELLENT ADVENTURE
Tìm được Kanai’s Cube. Mở map ra, Act3, map Ruins of Sescheron tìm đến cuối map có một khu vực là Kanai's Throneroom click vào cái bóng ma, click vào cái hộp, đợi nó rớt ra, nhặt lấy, về thành gặp Kanai (bóng ma mờ mờ ấy) là xong.

ABOVE&BEYOND
Đưa nhân vật lên level 70.

CRASH
Giết Boss Maghda ở độ khó Hard khi nhân vật đạt level 60 trở lên.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SOUL TO SQUEEZE
Giết Boss Zoltun Kulle ở độ khó Hard khi nhân vật đạt level 60 trở lên.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE LITTLE THINGS THAT COUNT
Tạo 1 cái nhẫn, hoặc dây chuyền ở Jeweler, bạn phải level 70 mới được.


PENCHANT FOR ENCHATS

Mang 1 món đồ, tốt nhất là đồ vàng cho dễ, ra bà Mystic và click chọn 1 thuộc tính (VD:strength), click enchant để đổi thuộc tính.

CHANGE CLOTHES
Mang 1 món đồ ra chỗ bà Mystic và chọn Transmog, chọn hình nào khác với ban đầu, click transmog là xong.
Hoàn thành Chapter II sẽ được túi Haedrig đầu tiên.

Chapter III (11)

MASTER
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Master. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE ROCK
Ra chỗ bà Jewler tạo 1 viên gem cấp độ Imperial trở lên.

HEY THERE KADALA
Ra chỗ bà Kadala mua bất cứ cái gì.

WATCH ME ARANEAE-NEAE
Giết Boss Queen Araneae ở độ khó Master khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE CHOICE IS YOURS
Giết Boss Siegebreaker Assault Beast ở độ khó Master khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TRISTRAM'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 1. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

CALDEUM'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 2. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

ARREAT'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 3. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

HEAVEN'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 4. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

WESTMARCH'S MOST WANTED
Hoàn thành Bounty Act 5. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

LEVEL 1 SEASONAL CUBIST
Sử dụng tính năng ở Trang 1 của Kanai Cube.
Hoàn thành Chapter III sẽ được túi Haedrig thứ hai.

Chapter IV (12)

RIFT AND ROLL
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Torment 1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

EXQUISITENESS
Ra chỗ Mystic biến 1 dòng của vũ khí thành socket.

KEY DECISIONS
Giết Odeg the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 1.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

KEY WEE
Giết Sokahr the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 2.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

KEEPING IT LOW KEY
Giết Xah Rith the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 3.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE KEY TO SUCCESS
Giết Nekarat the Keywarden ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70. Con này ở Act 4
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

STICKY FINGERS
Giết Boss Ghom ở độ khó Torment 2 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

ONLY YOU
Giết Boss Malthael ở độ khó Torment 4 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GREAT EXPECTATIONS
Solo Greater Rift level 20.

...IS ANOTHER MANS TREASURE
Sử dụng Kanais Cube chuyển 1 món đồ rare (đồ vàng) thành 1 món Lengendary.

LETS GET STARTED
Học 5 công thức của Blacksmith.

JUST LOOK AT YOU
Học 5 công thức của Jewellry.
Hoàn thành Chapter IV sẽ được túi Haedrig thứ ba, Portrait Frame và Pet.

Slayer (10)

RIFTICULOUS
Hoàn thành 1 Rift ở độ khó Torment 5 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEMS IN,GEMS OUT
Nâng 1 Lengendary Gem lên level 25.

THE REALM OF REGRET
Giết Boss the King of the Dead and the Merciless Witch ở độ khó T1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE REALM OF PUTRIDNESS
Giết Boss the Vile Executioner and the Foul Desecrator ở độ khó T1 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

NO, YOU CANT HAVE IT BACK
Mua được 1 món Lengendary ở bà Kadala.

SET ME FREE
Hoàn thành 1 Set Dungeon bất kì.

CUSP
Giết Boss Diablo ở độ khó Torment 7 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

OTHERSIDE
Giết Boss Izual ở độ khó Torment 7 khi nhân vật đạt level 70.
Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

SOLIPSIST
Solo Greater Rift level 30.

THIRD POWER CUBED
Dùng Kanais Cube trang bị cho nhân vật 3 Power Lengendary 1 từ Weapon, 1 từ Armor và 1 từ Jewellry.
Hoàn thành Slayer sẽ được Portrait Frame.

Champion (10)

DESTROYER OF RIFTS
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 10 dưới 6 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

UP AND AT GEM
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 35.

NOTHING BUT THE BEST
Chế 1 Gem cấp độ Royal.

SAD MACHINE
Giết Boss the Soul of Evil ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE REALM OF TERROR
Giết Boss the Savage Behemoth and the Undying One ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

MASTERMIND
Mastery 1 Set Dungeon bất kì.

MAKE SOME NOISE
Giết Boss Rakanoth ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

RAINING
Giết Boss Adria ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

YOSOLO
Solo Greater Rift level 40.

CONVERSION INCURSION
Sử dụng tính năng Convert Set Item trong Kanais Cube.
Hoàn thành Champion sẽ được Portrait Frame.

Destroyer (8)

6 MINUTES TO SAVE THE WORLD
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 12 dưới 6 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

INSANE IN THE GEMBRANE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 45.

REGARDS FROM THE REALM OF MADNESS
Chế tạo 1 Hellfire Amulet.

EASY
Hoàn thành 1 Conquest.

THE AMAZING SPIDER-WOMAN
Giết Boss Cydaea ở độ khó Torment 13 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TURN IN DOWN
Giết Boss Azmodan ở độ khó Torment 10 khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

THE LONGEST ROAD
Solo Greater Rift level 50.

LEVEL 20 SEASONAL CUBIST
Sử dụng Kanais Cube extract 20 Power Lengendary.
Hoàn thành Destroyer sẽ được Portrait Frame.

Conqueror (8)

GUARDIAN OF SANCTUARY
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 13 dưới 5 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEM OF MY LIFE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 55.

ALL I DO IS WIN
Hoàn thành 2 Conquest.

LOSE YOURSELF
Giết Boss Skeleton King ở độ khó Torment 13 dưới 30s khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

MONEY AIN’T A THANG
Giết Boss Greed trong Vault ở độ khó Torment 13. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

TAKE U THERE
Solo Greater Rift level 60.

POWER AMPLIFICATION
Sử dụng Kanais Cube add Lengendary Gem vào Ancient Lengendary.
Yêu cầu Lengendary Gem level 50+.

CUBIC RECONFIGURATION
Sử dụng tính năng Reforge Lengendary trong Kanais Cube.
Hoàn thành Conqueror sẽ được Portrait Frame.

Guardian (6)

DOMINATION
Hoàn thành Rift ở độ khó Torment 13 dưới 4 phút khi nhân vật đạt level 70. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

GEM FATALE
Nâng cấp 3 Lengendary Gem bất kì lên level 70.

FAWLESS VICTORY
Hoàn thành 3 Conquest.

DOOMSDAY
Giết Boss Butcher ở độ khó Torment 13 dưới 30s khi nhân vật đạt level 70. Boss này ở Act 1. Có thể hoàn thành bằng cách đi team hoặc solo.

A LITTLE MORE
Solo Greater Rift level 70.

LEVEL 40 SEASONAL CUBIST
Sử dụng Kanais Cube extract 40 Power Lengendary.

Hoàn thành Guardian sẽ được Portrait Frame.
ad ơi e nhờ ng kéo lên 70 rồi nhưng làm gift ở đâu ạ, e kích vào viên đá nó ra geat gift vào trong quái đánh 1 nhát chết, kích vào chữ gift ở npc theo hưỡng dẫn thì ko thấy ra gì cả
 

Wind

Thành viên BQT
24/12/16
92
100
18
ad ơi e nhờ ng kéo lên 70 rồi nhưng làm gift ở đâu ạ, e kích vào viên đá nó ra geat gift vào trong quái đánh 1 nhát chết, kích vào chữ gift ở npc theo hưỡng dẫn thì ko thấy ra gì cả
Rift chứ không phải Gift. Vì bạn nhờ kéo lên 70 nên chắc đang để độ khó Torment VI. Hạ độ khó xuống mức thấp nhất thì bạn sẽ đi được, do độ khó của Rift tính theo độ khó của game, Rift mở ra cổng màu vàng, bạn phải tự bước qua. Còn Greater Rift thì tùy chọn độ khó chứ không liên quan gì đến độ khó của game, chọn mở một cái là sẽ bay vào trong luôn.
 

haduyhung

Thành viên mới
23/1/17
10
2
3
34
EASY Hoàn thành 1 Conquest. nhiệm vụ này là làm thế ano2 thế mình bấm y lên làm 1 cái quest hoàn thành mà hem được mà hem biết quest nó đòi gì
 

Undead4002

Thành viên BQT
19/12/16
64
36
18
37
EASY Hoàn thành 1 Conquest. nhiệm vụ này là làm thế ano2 thế mình bấm y lên làm 1 cái quest hoàn thành mà hem được mà hem biết quest nó đòi gì
Mùa này có rất nhiều conquest bạn muốn làm cái nào thì hỏi rõ chứ nói chung chung vậy sao được. Khuyến khích làm 2 conquest "Avairice": nhặt liên tục 50 triệu gold và "Curse..." đại khái là mở cái curse chest (rương màu đỏ ấy) và giết liên tục 350 con quái .
 

haibn94

Thành viên mới
26/12/21
1
0
1
28
FRIENDS WITH BENEFITS
Trang bị full đồ cho con đệ (Follower của mình).
Về thành, bấm vào 1 trong 3 con Follower rồi chọn hire nhé, mang tất cả đồ cho nó, đồ vàng là được rồi, bao gồm : relic, dây chuyền, 2 cái nhẫn, 1 cái vũ khí, 1 cái khiên.
Sao nhiệm vụ này mình lm mãi ko được nhỉ b