[Guide nâng cao] Công thức tính DPS trong Diablo 3 - Part 1

 • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !

Vua Hải Tặc

Thành viên BQT
16/12/19
13
31
13
25
Chào anh em! Bữa giờ toàn viết bài dịch guide cho newbie rồi, nay đổi gió làm cái chủ đề nâng cao tí nhé! Đó là mình sẽ chỉ các bạn chi tiết cách tính DPS trong Diablo 3. Trước tiên, cho bạn nào chưa biết thì DPS = Damage per Second, nghĩa là sát thương trung bình mà nhân vật bạn gây ra mỗi giây. Vậy cái damage này tính như thế nào trong game? Nó sẽ dựa vào những chỉ số thuộc tính nào? Thông qua guide này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn các công thức từ đó quyết định được các chỉ số cho nhân vật của mình, đỡ phải lăn tăn mỗi khi enchant ra 2 dòng ngon rồi phải ngồi nghĩ sâu xa xem chọn dòng nào xD Bây giờ học toán nào các bạn.

TRƯỚC TIÊN CẦN LƯU Ý: TRONG BÀI TOÁN NÀY, PHẦN TRĂM ĐƯỢC HIỂU LÀ PHÉP CHIA CHO 100, NGHĨA LÀ 500% = 500/100 = 5, ĐƠN GIẢN LÀ BẰNG GIÁ TRỊ CON SỐ 5. THEO CÁCH HIỂU ĐÓ, 100% = 1. VÀ CÁC SỐ LẺ THẬP PHÂN NẾU CÓ LẤY ĐẾN 2 CHỮ SỐ SAU DẤU PHẨY.

*.Các thuật ngữ viết tắt:
DPS: Damage per Second - sát thương trung bình mỗi giây
Sheet DPS: con số Damage hiển thị trong profile nhân vật
CHC: Critical Hit Chance - tỉ lệ bạo kích
CHD: Critical Hit Damage - sát thương bạo kích
ATK SPD: Attack Speed - tốc độ đánh
Min-Max: tối thiểu- tối đa
Skill Damage: sát thương từ kỹ năng
CDR: Coolđown Reduction - chỉ số giảm thòi gian hồi chiêu
RCR: Resource Cost Reduction - chỉ số giảm năng lượng tiêu hao khi dùng kỹ năng
Base weapon damage: chỉ số damage cơ sở trên vũ khí
Damage to elites: sát thương cộng thêm khi đánh boss elite (boss vàng hoặc boss xanh)
Dual-wielding: hai tay cầm hai vũ khí chính (ví dụ: Demon Hunter có thể đeo 2 nỏ, Monk và Barbarian có thể đeo 2 kiếm, 2 chùy,...)
1. Stats (thuộc tính) và DPS:
Trong Diablo 3 có rất nhiều thuộc tính giúp tăng DPS của nhân vật dù nhiều hay ít, vậy thì các thuộc tính sau đây là các thuộc tính được tính trực tiếp vào con số Damage hiển thị trong profile nhân vật của bạn (chúng ta sẽ gọi con số này là SHEET DPS): Thuộc tính cơ sở, CHC (Critical Hit Chance: tỉ lệ bạo kích), CHD (Critical Hit Damage: sát thương bạo kích), ATK SPD (Attack Speed: tốc độ đánh) và Min-Max Damage. Bên cạnh đó thì đây là các thuộc tính không được tính trực tiếp vào Sheet DPS: Damage nguyên tố, Skill Damage, CDR (Coolđown Reduction: chỉ số giảm thòi gian hồi chiêu), RCR (Resource Cost Reduction: chỉ số giảm năng lượng tiêu hao khi dùng kỹ năng),...vân vân, và nhiều nữa. Xin nói trước, ở bài viết này chỉ tính DPS đặt vào trường hợp bạn đang chỉ sử dụng một kỹ năng để gây sát thương liên tục, nghĩa là chỉ là cái DPS nền tảng mà thôi, nghĩa là chúng ta sẽ không tính tới CDR và RCR trong công thức này (*nếu đặt cả hai thuộc tính này vào nó sẽ rẽ nhánh ra nhiều biến số phức tạp, có thể mình sẽ làm thêm một phần 2 nâng cao hơn sau).

1576749859279.png


Con số được khoanh tròn chính là Sheet DPS

2. Công thức tính DPS:
Tổng quan, công thức này đơn giản chỉ là phép nhân các hệ số với nhau mà thôi. Base weapon damage là một hệ số, chỉ số thuộc tính cơ sở của nhân vật là một hệ số, các chỉ số bạo kích, % sát thương kỹ năng...vân vân là các hệ số. Đem nhân cả đám với nhau thì ra DPS. Cụ thể như sau:

»» SHEET DPS = HỆ SỐ THUỘC TÍNH CƠ SỞ × HỆ SỐ BASE DAMAGE × HỆ SỐ CRIT DAMAGE × HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ KỸ NĂNG × HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ TRANG BỊ × HỆ SỐ ATK SPD ««

»»
DPS THỰC TẾ = SHEET DPS × HỆ SỐ SKILL WEAPON DAMAGE × HỆ SỐ SET BONUS × HỆ SỐ LEGENDARY BONUS × HỆ SỐ LEGENDARY GEM (× HỆ SỐ DAMAGE TO ELITES) ««

Bình tĩnh, các bạn nhìn vào chả hiểu các hệ số này lấy đâu ra đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết công thức cho từng hệ số đây.

2.1. HỆ SỐ THUỘC TÍNH CƠ SỞ:
Đây là chỉ số dễ hiểu nhất nè, thuộc tính cơ sở chính là cái điểm Dexterity, hoặc là Strength hoặc là Intelligence của bạn đó, tùy theo bạn chơi class gì mà bạn lấy điểm nào để tính nhé.

»» HỆ SỐ THUỘC TÍNH CƠ SỞ = CHỈ SỐ THUỘC TÍNH CƠ SỞ/100 ««
Ví dụ: bạn chơi Monk và có điểm Dexterity là 7000, thì hệ số thuộc tính cơ sở của bạn = 7000/100 = 70. Bạn chơi Crusader và có 5438 điểm Strength, hệ số này là = 5438/100 = 54.38. Tính tương tự cho các class còn lại...

1576750817492.png

2.2. HỆ SỐ BASE DAMAGE:

1576987075518.png


Dòng này thể hiện base weapon damage của cây vũ khí này
Đây là hệ số tính bởi base weapon damage trên vũ khí của bạn, cộng với dòng thuộc tính [+Min-Max damage] trên các món trang sức (nếu có). Chú ý cái dòng mình khoanh đỏ, dòng này mới là base weapon damage, không phải dòng xanh bên dưới hay con số to nhất trên cùng. Và nếu bạn khảm Ruby vào vũ khí thì damage cộng thêm cũng tự động được cộng vào dòng này nên trường hợp đó cũng cứ lấy dòng này mà tính chứ không cần cộng thêm damage từ Ruby nữa nhé. Nhớ đó!
Trong trường hợp công thức này chúng ta chỉ tính khi bạn cầm một vũ khí chính thôi nhé, nếu dual-wielding nó sẽ phức tạp hơn nên chắc để bài viết khác nhé!

»» HỆ SỐ BASE DAMAGE = BASE WEAPON DAMAGE + MIN-MAX DAMAGE TỪ TRANG SỨC ««

(các con số tính bằng trung bình cộng của số min và số max. Ví dụ lấy luôn hình trên thì base weapon damage = (2203+2751)/2 = 2477)
2.3. HỆ SỐ CRIT DAMAGE:

1576751344864.png


Hai dòng này thể hiện crit damage của nhân vật đây
Trước tiên bạn cần hiểu cách chỉ số này hoạt động như thế nào để tăng damage cho nhân vật: giả dụ bạn có 50% CHC và 200% CHD, thì điều này có nghĩa là một nửa số đòn đánh của bạn gây ra sẽ có sát thương gấp ba bình thường, hay nói cách khác đánh 2 đòn thì có 1 đòn đánh ra mạnh gấp ba lần.
Vậy thì trong trường hợp đó nếu base damage của bạn là 100, bạn đánh 2 đòn đánh thì sẽ có 1 đòn đánh gây ra 100 damage, 1 đòn đánh gây ra 300 damage. Vậy tổng 2 đòn đánh gây ra được 400 damage, nghĩa là trung bình bạn gây ra được 200 damage trên mỗi đòn đánh. Vậy thực tế bạn có thể gây ra được gấp đôi sát thương cơ bản với hệ số crit damage.

»» HỆ SỐ CRIT = (CHC × CHD) + 1 ««
Dựa theo công thức, trở lại ví dụ bên trên, ta có:
CHC = 50% = 0.5
CHD = 200% = 2
=> HỆ SỐ CRIT = (0.5 × 2) + 1 = 1 + 1 = 2

2.4. HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ KỸ NĂNG:

1576753234095.png

Trong Diablo 3 có rất nhiều kỹ năng sẽ tăng tổng damage của bạn lên theo %. Ngoài hai ví dụ trên hình thì có thể kể đến như Wrath of the Berserker
1576752635243.png
, rune Insanity
1576752715652.png
của Barbarian, Combination Strike
1576752874384.png
của Monk và vân vân, rất nhiều...Lấy ví dụ từ hình trên ta có 10% từ skill Mystic Ally
1576753515453.png
, rune Fire Ally
1576753547449.png
và 10% từ skill Unity
1576753601497.png
(Enchantress 5%, con ally lửa 5%). Bạn có thể thấy tất cả chỉ số % này được cộng lại với nhau thành 20% bên dòng đóng khung màu đỏ. Công thức cho hệ số này như sau:

»» HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ KỸ NĂNG = CHỈ SỐ %DAMAGE TỪ KỸ NĂNG + 1 ««
Chỉ số %damage từ kỹ năng này bạn cứ lấy con số từ cái dòng khoanh đỏ trong profile của bạn để tính là được nhé.
Có công thức, đưa vào ví dụ trên:
=> Hệ số damage buff thêm từ kỹ năng = 20% + 1 = 0.2 + 1 = 1.2

2.5. HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ TRANG BỊ:
Tương tự như kỹ năng, trên vài món trang bị (điển hình là vũ khí chính) cũng có các dòng thuộc tính tăng tổng damage của nhân vật lên theo %. Hệ số này không thể hiện thành dòng trong profile cho chúng ta thấy, nhưng nó vẫn được tính trực tiếp vào Sheet DPS trong profile.

1576990311405.png

Công thức như sau:

»» HỆ SỐ DAMAGE BUFF THÊM TỪ TRANG BỊ = TỔNG CHỈ SỐ %DAMAGE BUFF THÊM TỪ TRANG BỊ + 1 ««
Vì chỉ số này không hiển thị trong profile nên bạn phải tự xem hết các trang bị nào có dòng này và cộng lại hết nhé!
Ví dụ mình chơi Wizard đeo cây vũ khí như trên hình, và đeo thêm Orb có dòng [+9% Damage] nữa, đưa vào công thức:
Hệ số damage buff thêm từ trang bị = (7% + 9%) + 1 = 1.16

2.6. HỆ SỐ ATK SPD:
Đây là con số biến chỉ số damage cơ bản trở thành khái niệm DPS thực tế. Hệ số này thể hiện tốc độ bạn ra đòn nhanh hay chậm, và muốn tính nó ra cũng rất đơn giản. Chỉ việc lấy chỉ số Attacks per Second trên vũ khí rồi nhân với chỉ số Attack Speed Increase trong profile của bạn là xong.

1576755669216.png


Dòng Attacks per Second trên vũ khí

1576755880842.png


Dòng Attack Speed Increase trong profile. Chỉ số này có thể tăng thêm từ các dòng +%ATK SPD trên các trang bị hoặc từ kỹ năng


»» HỆ SỐ ATK SPD = ATTACKS PER SECOND TRÊN VŨ KHÍ × (ATK SPD INCREASE TRONG PROFILE + 1) ««
Và cũng như hệ số base damage thì trong trường hợp dual-wielding nó cũng sẽ khác nữa nên trường hợp này để khi khác nhé, chúng ta chỉ xét trường hợp bạn chỉ đeo một vũ khí chính.
Và thật ra thì bạn không cần tự tính hệ số này, nó đã được tính sẵn thành dòng Attacks per Second trong profile của bạn rồi đó!

1576756359285.png


Hệ số đó được khoanh đỏ trên hình
2.7. HỆ SỐ SKILL WEAPON DAMAGE:

1576756511164.png

Trong hình minh họa phía trên, kỹ năng Hammer of the Ancients
1576759179189.png
gây ra 640% weapon damage theo hệ Fire (hệ hỏa). Chỉ số này chính là chỉ số %skill weapon damage cơ sở. Chỉ số này có thể được tăng lên bởi hai thuộc tính được tô đâm ở hai trang bị bên cạnh: +%Damage nguyên tố (trong ví dụ này là Fire damage) và +%Skill damage (trong ví dụ này là Hammer of the Ancients
1576759203476.png
). Như đã nói ở phần 1., tất cả chỉ số này đều không được cộng trực tiếp vào Sheet DPS hiển thị cho chúng ta xem, nhưng theo công thức thì nó chính là một nhân tố lớn quyết định DPS thực tế, vì thế mà hai loại thuộc tính này luôn được chú trọng hơn cả. Thực chất, hai loại thuộc tính này chính là nhân tố quyết định mạnh yếu của build của bạn.

Như vậy thì trong hệ số này có ba hệ số nhỏ:
Hệ số 1. Hệ số skill weapon damage cơ sở: như trong hình là 640% = 6.4
Hệ số 2. Hệ số damage nguyên tố = chỉ số %damage nguyên tố + 1, như trong hình là = 15% + 1= 1.15
Hệ số 3. Hệ số skill damage = chỉ số %skill damage + 1, như trong hình là = 12% + 1 = 1.12


Cả hai chỉ số %damage nguyên tó và %skill damage đều tính bằng cách cộng lại với nhau. Giả dụ trên Bracer bạn đeo có thêm dòng Fire skill +18% damage thì chỉ số % này = 15% (từ áo) + 18% (từ bracer) = 33%. Hoặc bạn có thể xem được các chỉ số này trong profile của nhân vật luôn.

1576758221204.png


»» HỆ SỐ SKILL WEAPON DAMAGE = HỆ SỐ 1. × HỆ SỐ 2. × HỆ SỐ 3. ««
Đưa vào ví dụ trên ta có => Hệ số skill weapon damage = 6.4 × 1.15 × 1.12 = 8.24

2.8. HỆ SỐ SET BONUS:
Như các bạn cũng đã biết, các bộ trang bị xanh lá trong Diablo 3 khi đủ số món mặc trên người đều đem lại sát thương cực lớn cho nhân vật. Vậy hệ số này thể hiện lượng sát thương này.
Mình có ví dụ sau:

1576988559785.png


Set bonus Natalya's của Demon Hunter
Như các bạn thấy trên hình, set bonus của bộ trang bị này có hai dòng tăng damage: một dòng khi mặc đủ 4 món sẽ tăng 100% damage chỉ cho skill Rain of Vengeance
1576988834608.png
, và dòng còn lại khi mặc đủ 6 món sẽ tăng 400% tổng damage của nhân vật, chỉ trong vòng 5 giây sau khi cast skill Rain of Vengeance
1576988865777.png
. Vậy ở hệ số này, chúng ta sẽ chia thành các hệ số nhỏ, mà mỗi hệ số nhỏ thể hiện cho chỉ một dòng thuộc tính tăng damage được kích hoạt trong set bonus, khi nó thỏa điều kiện (nếu có) để có tác dụng.

»» HỆ SỐ THUỘC TÍNH = CHỈ SỐ %DAMAGE TỪ THUỘC TÍNH SET ĐÃ ĐƯỢC KÍCH HOẠT VÀ THỎA ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG +1 ««
»»
HỆ SỐ SET BONUS = TỪNG HỆ SỐ THUỘC TÍNH NHÂN VỚI NHAU ««

Có công thức, đưa vào ví dụ:
- Hệ số set bonus = (100% + 1) × (400% + 1) = 10, xét khi đang sử dụng Rain of Vengeance
1576989511205.png
để gây sát thương.
- Hệ số set bonus = (400% + 1) = 5, xét khi đang sử dụng kỹ năng khác để gây sát thương, trong vòng 5 giây sau khi cast skill Rain of Vengeance
1576989527417.png
.
- Hệ số set bonus = 1, xét khi đang sử dụng kỹ năng khác để gây sát thương, quá 5 giây sau khi cast skill Rain of Vengeance
1576989554693.png
.

2.9. HỆ SỐ LEGENDARY BONUS:

1576990855259.png
1576991224838.png


(1) (2)
Tương tự như đồ bộ xanh lá, trang bị cam cũng có dòng thuộc tính cam tăng sát thương, tùy theo điều kiện nhất định mà nó có thể được áp dụng hay không. Vậy cũng tương tự set bonus, ở hệ số này, chúng ta sẽ chia thành các hệ số nhỏ, mà mỗi hệ số nhỏ thể hiện cho chỉ một thuộc tính tăng damage của mỗi món đồ cam, khi nó thỏa điều kiện (nếu có) để có tác dụng

»» HỆ SỐ THUỘC TÍNH = CHỈ SỐ %DAMAGE TỪ THUỘC TÍNH CAM THỎA ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG + 1 ««

»»
HỆ SỐ LEGENDARY BONUS = TỪNG HỆ SỐ NHÂN VỚI NHAU ««

Có công thức, ta đưa vào tính với ví dụ hai hình minh họa bên trên:
- (1) Hệ số legendary bonus = 400% + 1 = 5, khi sử dụng Explosive Blast
1576991950434.png
để gây sát thương.
- (2) Hệ số legendary bonus = 44% + 1 = 1.44, khi gây sát thương bất kỳ lên boss elites.
- Trường hợp đeo vũ khí (1) trên tay và dùng vũ khí (2) trong cube: Hệ số lengendary bonus = (400% + 1) × (44% + 1) = 7.2, khi sử dụng Explosive Blast
1576991977068.png
gây sát thương lên boss elites.

2.10. HỆ SỐ LEGENDARY GEMS:

1576992337842.png
1576992380806.png

Tương tự hai loại hệ số trên, ta cũng chia hệ số legendary gems thành các hệ số nhỏ, mà mỗi hệ số thể hiện cho chỉ một thuộc tính tăng damage của ngọc legendary, khi nó thỏa điều kiện (nếu có) để có tác dụng.

»» HỆ SỐ THUỘC TÍNH = CHỈ SỐ %DAMAGE TỪ THUỘC TÍNH LEGENDARY GEM THỎA ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG + 1 ««

»» HỆ SỐ LEGENDARY GEMS = TỪNG HỆ SỐ NHÂN VỚI NHAU ««

Ta áp dụng công thức vào ví dụ:
- (1): Hệ số legendary gems = 20% + 1 = 1.2, khi đang gây sát thương bất kỳ trong vòng 25 giây sau khi giết boss elites.
- (2): Hệ số legendary gém = 15% + 1 = 1.15, khi đang gây sát thương bất kỳ cho boss elites, quá 25 giây sau khi giết boss elites khác trước đó.
- Nếu cả (1) và (2) đều xảy ra, tức là khi đang gây sát thương bất kỳ cho boss elites, trong vòng 25 giây sau khi giết boss elites khác trước đó:
Hệ số legendary bonus = (20% + 1) × (15% + 1) = 1.38
- Nếu có thêm (3) xảy ra, tức là boss elites đó dính thêm hiệu ứng khống chế:
Hệ số legendary bonus = 1.38 × (15% + 1) = 1.59

2.11. HỆ SỐ DAMAGE TO ELITES:
Hệ số này chỉ nhân vào và áp dụng khi đánh boss elite thôi.

»» HỆ SỐ DAMAGE TO ELITES = CHỈ SỐ %BONUS DAMAGE TO ELITES TRONG PROFILE + 1 ««

1576758869323.png


Trong ví dụ hình minh họa này => Hệ số damage to elites = 15% + 1 = 1.15
Chỉ số %Bonus Damage to Elites có thể cộng thêm từ trang bị.

3. Tổng kết:
Với tất cả công thức cho từng hệ số, bạn chỉ việc thế ngược lại vào công thức ban đầu chúng ta sẽ tính được DPS cơ sở thực tế khi chúng ta gây sát thương liên tục trên một kỹ năng, ở trong đúng điều kiện nhất định áp dụng cho set bonus, legendary bonus và legendary gems.

Từ bài viết này, chúng ta có thể quyết định được chỉ số cần roll cho trang bị dựa trên chỉ số hiện tại của nhân vật của mình, có thể so sánh được từng số thập phân giữa các dòng thuộc tính với nhau. Từ đó khỏi lăn tăn khi gặp hai dòng ngon như nhau nữa.

Bài viết đến đây là hết. Hy vọng có thể phần nào giúp được các bạn trong việc phát triển nhân vật của mình và có thể trải nghiệm game tốt hơn!

(Xem tiếp phần 2: [Guide nâng cao] Công thức tính DPS trong Diablo 3 - Part 2: Tối đa hóa DPS của bạn)

Link bài viết gốc: Diablo 3 Basic theorycrafting damage formula by BLIZZPRO
 

Đính kèm

 • 1576750292478.png
  1576750292478.png
  209.3 KB · Lượt xem: 79
 • 1576752139168.png
  1576752139168.png
  85.4 KB · Lượt xem: 1
 • IMG_20191221_220808.jpg
  IMG_20191221_220808.jpg
  47.9 KB · Lượt xem: 7
 • 1576987636299.png
  1576987636299.png
  65.6 KB · Lượt xem: 2
 • 1576989989360.png
  1576989989360.png
  19.5 KB · Lượt xem: 1
 • 1576991111494.png
  1576991111494.png
  27 KB · Lượt xem: 0
 • 1576992196274.png
  1576992196274.png
  32.6 KB · Lượt xem: 0
Sửa lần cuối:

Titan

Thành viên mới
18/12/19
3
2
3
31
Thank bài viết của bác.
Cho mình hỏi thêm % damage cộng thêm cho skill từ set đồ thì tính như thế nào ạ?
 
 • Like
Reactions: Vua Hải Tặc

Vua Hải Tặc

Thành viên BQT
16/12/19
13
31
13
25
Thank bài viết của bác.
Cho mình hỏi thêm % damage cộng thêm cho skill từ set đồ thì tính như thế nào ạ?
Tính tương tự mục 2.6. Hệ số skill weapon damage bạn nhé. Chỉ số này thuộc lọai hệ số 3.
 
 • Like
Reactions: Titan

Titan

Thành viên mới
18/12/19
3
2
3
31
Tính tương tự mục 2.6. Hệ số skill weapon damage bạn nhé. Chỉ số này thuộc lọai hệ số 3.
Mình vẫn chưa hiểu lắm.
Giả sử set valor của cru + 20,000% damage cho FoH
Cây vũ khí Darklight + 1000% damage cho FoH
Vậy tính ra là FoH được + 21,000% hay là +(20,000% x 1000%) = 200,000%
Nhờ bác tính giúp ạ
Thank bác!
 
 • Like
Reactions: Vua Hải Tặc

Vua Hải Tặc

Thành viên BQT
16/12/19
13
31
13
25
Mình vẫn chưa hiểu lắm.
Giả sử set valor của cru + 20,000% damage cho FoH
Cây vũ khí Darklight + 1000% damage cho FoH
Vậy tính ra là FoH được + 21,000% hay là +(20,000% x 1000%) = 200,000%
Nhờ bác tính giúp ạ
Thank bác!
Là 20000% + 1000%=21000% bạn nhé

Cả hai chỉ số %damage nguyên tó và %skill damage đều tính bằng cách cộng lại với nhau. Giả dụ trên Bracer bạn đeo có thêm dòng Fire skill +18% damage thì chỉ số % này = 15% (từ áo) + 18% (từ bracer) = 33%.
Đoạn này mình có ghi chú là cả hai lọai chỉ số này đều cộng lại với nhau (cùng nguyên tố cộng với nhau, cùng kỹ năng cộng với nhau). Và như mình cũng đã nói bài toán này chỉ đang xét trên trường hợp dùng 1 kỹ năng nên cũng chỉ tính theo 1 dòng kỹ năng đó theo 1 nguyên tố đó thôi nhé!
Hy vọng có thể giải đáp thắc mắc cho bạn
 
 • Like
Reactions: Titan

Amenageur

Thành viên BQT
19/12/16
97
77
18
31
Là 20000% + 1000%=21000% bạn nhé

Công thức của cả 2 bạn đều chưa đúng
Ví dụ với cây Darklight có ghi là “deal more 1000% damage” và set Valor (6) có ghi “increased by 20000%” thì khi vào công thức tính damage 2 hệ số này sẽ nhân với nhau nhưng ko phải là nhân 20,000%*1,000% = 200,000% mà cụ thể phải như sau:
% tăng damage = [(20000/100+1)*(1000/100+1)]*100 = [201*11]*100 = 221,100%

Như vậy với công thức trên thì lượng damage còn tăng nhiều hơn 1 chút (221,100% so với 200,000%) và hơn gấp 10 lần so với công thức cộng 2 chỉ số vào với nhau (221,100% so với 21,000%)

Ps:
Trong game mình thường quen gọi những chỉ số nhân trực tiếp được với nhau là “chỉ số nhân trực tiếp”
Những chỉ số chỉ cộng trực tiếp được với nhau mình hay gọi là “chỉ số nhân gián tiếp”
VD %damage nguyên tố, %skill, % damage to elite, ... đều là những hệ số nhân gián tiếp.
 

Titan

Thành viên mới
18/12/19
3
2
3
31
Thank bác, mình test thử thấy có vẻ nhân chuẩn hơn đó, tháo cây darklight ra thấy damage FoH giảm rõ rệt
 

Amenageur

Thành viên BQT
19/12/16
97
77
18
31
Thank bác, mình test thử thấy có vẻ nhân chuẩn hơn đó, tháo cây darklight ra thấy damage FoH giảm rõ rệt

Vì nó là damage nhân như thế nên khi mặc full 1 set vào hầu như đi Torment 13-16 ngon lành ngay so với khi ko mặc 1 set gì.
 

Vua Hải Tặc

Thành viên BQT
16/12/19
13
31
13
25
Chà vậy là các dòng từ đồ set và legend của từng món đều được tách thành hệ số riêng so với %skill damage trong profile
 

Vua Hải Tặc

Thành viên BQT
16/12/19
13
31
13
25
Mình đã cập nhật lại bài guide thay đổi thêm so với bản gốc, sau khi đã tự vào game test thêm một vài trường hợp. Thanks to thắc mắc của bác Titan và gợi ý của bác Amenageur! {113}
 
 • Like
Reactions: Titan