Kết quả tìm kiếm

  • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !
  1. N

    Hỏi/Đáp vấn đề đăng ký thông tin trên battle.net

    mình nghe nói phải đăng ký đúng thông tin thì sau này có vấn đề gì thì blizz nó mới hỗ trợ, vậy first last name thì phải điền họ trước tên sau như vn hay tên trước họ sau như us, vì đăng ký paypal vn mà thấy nó vẫn bắt điền tên trước họ sau như us