Omaivn

 • Chào Khách, nếu bạn là người mới vui lòng đọc các hướng dẫn hoặc tìm kiếm trước khi hỏi !
Phát triển cộng đồng Diablo Việt Nam ~ Fanpage: https://www.facebook.com/diablovietn/
Facebook Group GVN Diablo 3: https://www.facebook.com/groups/552186094890694/
Diablo VN Channel: https://www.youtube.com/channel/UCUgp_V5m79hZi0fH58qBw9g
mj4n07.png
Sinh nhật
1/1/87 (Tuổi: 35)
Gender
Male

Chữ ký

Hãy có thói quen Like + Share ! Học cách sống văn minh sẽ giúp bạn có sự trợ giúp tốt nhất

Website Cộng đồng Diablo Việt Nam: https://diablovn.org/
Forum Cộng đồng Diablo Việt Nam: https://forum.diablovn.org/
Phát triển cộng đồng Diablo Việt Nam ~ Fanpage:
https://www.facebook.com/diablovietn/
Facebook Group GVN Diablo 3: https://www.facebook.com/groups/552186094890694/
Diablo VN Channel: https://www.youtube.com/channel/UCUgp_V5m79hZi0fH58qBw9g

Người theo dõi

Các danh hiệu

 1. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.
 2. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 3. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.